Categorías
Uncategorized

Unha protoberancia solar dende SOHO

Créditos da imaxe: NASAESASOHO-EIT Consortium

Explicación: Cómo pode o gas flotar por riba do Sol? Os retorcidos campos magnéticos arquéandose dende a superfice solar poden capturar o gas ionizado, suspendéndoo en enormes estructuras en bucle. Estes maxestuosos arcos de plasma vense como protuberancias sobre o limbo solar. In 1999, esta dramática e detallada imaxe grabouna Extreme ultraviolet Image Telescope (EIT – Telescopio de Imaxe Ultravioleta Extremo) a bordo do observatorio espacial SOHO na luz emitda polo Helio ionizado. Amosa o plasma quente escapando ó espacio cando unh protuberencia ardente se libera do confinamento magnético un cento de miles de quilómetros por riba do Sol. Estes impresionantes eventos merecen ser observados posto que poden afectar ós sistemas de comunición e enerxía a máis de 100 millóns de quilómetros de distancia no planeta Terra. A finais de 2020 o noso Sol pasou polo mínimo solar do seu ciclo de 11 anos e agora está amosando unha crecente actividade na superficie..