Categorías
Uncategorized

Equinoccio na Terra

Crédito do video: Meteosat 9NASAearthobservatoryRobert Simmon

Explicación: cando se volve vertical a liña que separa a noite e o día? Hoxe. Hoxe é o equinoccio na Terra, un momento no ano cando o día e a noite son case iguais. No equinoccio, o terminador da Terra, a liña que divide o día e a noite, vólvese vertical e conecta o polo norte co polo sur. No video en time-lapse demóstrase isto amosando un ano enteiro no planeta Terra en 12 segundos. Dende a órbita xeosíncrona, o satélite Meteosat 9 gravou estas imaxes da Terra no infravermello tódolos días á mesma hora local. O vídeo comeza no equinoccio de setembro de 2010 co terminador sendo unha liña vertical. Cando a Terra xira ao redor do Sol, o terminador inclínase de tal xeito que cada vez hai menos luz solar no hemisferio norte, causando o inverno. Cando o ano progresa e chega a marzo de 2011, o equinoccio chega de novo na metade do vídeo seguido do terminador inclinándose no outro sentido, causando o inverno no hemisferio sur e o verán no norte. O ano reflexado no vídeo finaliza de novo no equinoccio de setembro, concluíndo outro dos miles de millóns de órbitas ca Terra xirou (e xirará) ao redor do Sol.