Categorías
Uncategorized

GW190521: chocan inesperados buracos negros

Créditos da ilustración: Raúl Rubio (Virgo Valencia GroupThe Virgo Collaboration).

Explicación: como se forman os buracos negros coma este? Os dous buracos negros que se fusionaron en espiral dando lugar a onda gravitacional GW190521 non foron só os buracos negros máis masivos xamais vistos por LIGO e VIRGO ata o de agora, as súas masas —66 e 85 masas solares— non tiñan precedentes e resultaron inesperadas. Sábese que os buracos negros de menor masa, por debaixo das 65 masas solares, fórmanse en explosións de supernovas. Pola contra, crese que os buracos negros de maior masa, por enriba das 135 masas solares, créanse pola implosión de estrelas moi masivas despois de que esgotan os seus elementos pesados que producen fusión nuclear. Como chegaron a existir buracos negros de masa intermedia é mesmo descoñecido, aínda que unha hipótese sostén que son o resultado de colisións consecutivas de estrelas e buracos negros en cúmulos estelares densos. Preséntase unha ilustración dos buracos negros xusto antes da colisión, sinalada con frechas que indican os seus eixos de xiro. Na ilustración, as ondas espirais indican a produción de radiación gravitacional, mentres que as estrelas circundantes destacan a posibilidade de que a fusión se producise nun cúmulo estelar. Visto o ano pasado, pero provinte dunha época na que o universo tiña só a metade da súa idade actual (z ~ 0,8), a fusión do buraco negro GW190521 é a máis afastada ata o de agora detectada, dentro dos erros de medición.